ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋæਜਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ 53 ਮਿੰਟ

0
1481
Mandatory Credit: Photo by VOISIN/PHANIE/REX/Shutterstock (5494816bl) Model released - 2 year old boy with cell phone. Various - 2015

ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ੮੭ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ੧੨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ੫੩ ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ੩ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ੧੫੦ ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ੫ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।