ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 60,000 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

0
1241

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਾਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸਂੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ੬੦,੦੦੦ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਬੁਜ਼ਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ੬੦,੦੦੦ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮਂੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ., ਏ.ਐਨ.ਐਮ.,ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੬ ਬੈਂਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ੧੦ ਸਾਲ ਤੱੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਮਨਜੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸਂੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।