ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਕਸਰਤਾਂ

0
1934

ਅੱਜਕਲ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜਿਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਤੇਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗਾ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਤਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ

ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਰਵਾਂਗ ਆਸਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਜੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਰ ਅਤੇ ਨਿਤੰਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਧੜ ਅਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੋਜ਼ ‘ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜ਼ ‘ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਸਰਤ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰੋ।

ਪਾਮਿੰਗ

ਇਸ ਕਸਰਤ ‘ਚ ਵਜਰਆਸਣ ‘ਚ ਬੈਠਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਕੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖੋ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੀਚਾਵ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਨੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟਰੇਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਰੁਕੋ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ,ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾਓ।