ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ-ਇੱਕ ਸਰਵੇ

0
870

ਵਿਕਟੋਰੀਆ- ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ – 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ Your story, our future (ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ) ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬੀ ਸੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਪਰੀਖਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਮਿਊਨਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀਰੋਲੋਜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 2,75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ: ਛੋਟੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 150 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

Your story, our future (ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਓ: www.bccdc.ca/covid19survey

ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਰਵੇ ਭਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1-833-707-1900 ‘ਤੇ (ਪੈਸੀਫਿੱਕ ਟਾਈਮ) ਫੋਨ ਕਰੋ।